Antwerp Pride goes on, but will be different this year.

In the light of the newly announced government measures against the COVID-19 virus, Antwerp Pride cancels all major events that it organizes. This specifically concerns the Antwerp Pride Parade, the Love United Festival on Saturday 8 August and the Closing Festival on Sunday 9 August.

The organization is now looking whether an alternative and small-scale program can be organized.

The further refinement of the government measures in the coming weeks will be an important factor in this.

Antwerp Pride, the annual party for LGBT’s and their friends, is therefore not completely canceled.

“This measure is unfortunate but understandable in our fight against the virus. We like to party and we like to take to the streets, but a Pride is more than just partying,” says chairman Bart Abeel. “The Pride idea can also be interpreted in other meaningful ways and we will now look at this together with our partners, based on the further measures that the government is taking or relaxing. That way we can still make the rainbow shine in our city. Our theme this year  Together remains more topical than ever, because together we have to soldier on through these times. Together we care. Together we Pride. ”

Antwerp Pride takes place from August 5 to Sunday, August 9.

Next year Antwerp Pride will take place from August 11 until 15 August 2021


Antwerp Pride gaat door maar wordt dit jaar anders 

In het licht van de aangekondigde overheidsmaatregelen tegen het COVID-19 virus annuleert Antwerp Pride al de grote evenementen die door haar georganiseerd worden. Het gaat hierbij specifiek om de Antwerp Pride Parade, het Love United Festival op zaterdag 8 augustus en het Closing Festival op zondag 9 augustus.

De organisatie bekijkt nu of er een alternatieve en kleinschalige invulling kan gegeven worden aan Antwerp Pride.

De verdere verfijning van de overheidsmaatregelen in de komende weken zal daar een belangrijke factor in zijn.

Antwerp Pride, het jaarlijkse feest voor holebi’s, transgenders en hun vrienden, wordt dus niet volledig geannuleerd.

“Deze maatregel is jammer maar begrijpelijk in ons gevecht tegen het virus. We feesten graag en we trekken graag de straat op, maar een Pride is meer dan feesten alleen,” aldus voorzitter Bart Abeel. “De Pride gedachte kan ook op andere zinvolle manieren worden ingevuld en die zullen we nu samen met onze partners bekijken op basis van de verdere maatregelen die de overheid neemt of versoepelt. Op die manier kunnen we de regenboog toch nog laten schitteren in onze stad. Ons thema dit jaar rond Together blijft actueler dan ooit, want samen moeten we hier door. Together we care. Together we Pride.”

Antwerp Pride gaat door van 5 augustus tot en met zondag 9 augustus.

Volgend jaar zal Antwerp Pride doorgaan van 11 tot en met 15 augustus 2021

 

Now it's time to leave your comments ...